Tin tức

Bảy điểm cần chú ý khi ra vào nhà xưởng sạch

Cập nhật:04 Aug 2016
Bản tóm tắt:

Khi một công ty có nhà xưởng sạch đạt tiêu chuẩn thì cầ […]

Khi một công ty có nhà xưởng sạch đạt tiêu chuẩn thì cần chú trọng công tác bảo dưỡng hàng ngày, nhân viên ra vào xưởng sạch cần tuân thủ một số quy định và lưu ý một số vấn đề để đảm bảo vệ sinh cho nhà xưởng sạch. Sau đây là bảy điểm cần lưu ý :

Khi một công ty đã có nhà xưởng sạch đạt tiêu chuẩn thì cần chú trọng công tác bảo dưỡng hàng ngày, nhân viên ra vào xưởng sạch cần tuân thủ một số quy định và lưu ý một số vấn đề để đảm bảo vệ sinh cho nhà xưởng sạch. Bảy điểm sau đây là những vấn đề cần chú ý khi ra vào nhà xưởng sạch:

 

  1. Người lao động cần thay toàn bộ quần áo bảo hộ lao động và các thiết bị bảo hộ dùng một lần khi ra khỏi xưởng thanh lọc, mặc lại bộ quần áo lao động đã qua xử lý khi trở lại làm.
  2. Tháo thiết bị bảo hộ dùng một lần nhưng quần áo bảo hộ lao động có thể mặc lại trong tuần.
  3. Nếu cần thay toàn bộ quần áo làm việc khi tan ca, bạn cần vứt bỏ mũ, găng tay, khẩu trang và chùm che chân vào thùng rác.
  4. Nếu các phần còn lại của đồ bảo hộ lao động không phải là đồ dùng một lần, vui lòng bỏ chúng vào thùng khác và gửi đến phòng giặt là đặc biệt của xưởng thanh lọc để xử lý.
  5. Nếu cần mặc lại đồ bảo hộ lao động khi quay lại làm, cần cởi bỏ tối đa đồ khoác ngoài nhiễm bẩn của đồ bảo hộ lao động, cởi giày chuyên dụng của xưởng không bụi bên ngoài băng ghế ngang, tránh đi vào khu vực kém sạch sẽ (Nếu cần thiết, nên chuẩn bị bao bọc giày để mang vào). Phải cởi áo liền quần hoặc áo choàng, nhưng không được rút tay ra khỏi quần áo, tức là áo liền quần hoặc áo choàng được cởi từ vai xuống thắt lưng, sau đó mới cởi phần tay. Nếu bạn đang mặc áo liền quần, bạn phải ngồi, cởi quần áo và đưa một chân ra. Tay áo và ống quần của bộ áo liền quần không được chạm sàn .
  6. Khi rời quay lại nơi làm việc, bạn phải mặc lại đồ lao động, sau đó bạn có thể cởi một bên chân, cuối cùng là cởi khẩu trang và mũ bảo hiểm, cần chuẩn bị một thùng an toàn để cất giữ đồ lao động sau khi cởi ra.
  7. Chú ý xếp hàng ra vào xưởng sạch , ra vào một cách trật tự nghiêm chỉnh.

 

Bảy điểm trên là một số biện pháp phòng ngừa chung, một số doanh nghiệp có thể có những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt hơn được áp dụng them tùy theo tình hình thực tế.

0